885 728 292

Ełk, ul. Wojska Polskiego 58

Osoby, które chcą zgodnie z nowymi przepisami skorzystać z emerytury od 1 października powinni zebrać dokumenty, które potwierdzają staż pracy oraz wysokość zarobków przed 1999 r. i przekazać je do ZUS, aby obliczył kapitał początkowy.

Zwaloryzowany kapitał początkowy i zewidencjonowane na naszym koncie składki stanowią podstawę obliczenia naszej przyszłej emerytury. Tym bardziej jest to ważne, że 1 października 2017 roku wchodzą w życie przepisy obniżające dotychczasowy wiek emerytalny dla kobiet 60 lat i mężczyzn 65 lat. Ważne jest, żeby przed tą datą osoba, która będzie chciała złożyć wniosek o emeryturę, miała już ustalony kapitał początkowy.

Wniosek o kapitał początkowy można zgłosić w dowolnej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Należy wypełnić odpowiedni druk ZUS Kp-1 i dołączyć do niego dokumenty świadczące o przebytych przed 1999 rokiem okresach składkowych i nieskładkowych oraz potwierdzające wynagrodzenie uzyskiwane przed tym okresem .

Kapitał początkowy to bardzo ważna cześć przyszłej emerytury. Dobrze zadbać już dziś o jego ustalenie. Mogą bowiem wystąpić kłopoty z uzyskaniem wszystkich potrzebnych dokumentów, bo zakłady pracy ulegają likwidacji bądź przekształceniu.

W przypadku, gdy ubezpieczony miał ustalony kapitał początkowy na zasadach obowiązujących przed wejściem w życie ustawy zmieniającej, może wystąpić z wnioskiem o ponowne ustalenie jego wysokości z zastosowaniem znowelizowanych przepisów np. z powodu okresu sprawowania opieki nad dzieckiem.

W placówkach i na stronie internetowej ZUS dostępny jest formularz wniosku o ponowne ustalenie kapitału początkowego: ZUS Kp- 3.

ZNAK Sp. z o.o. informuje, że ta strona korzysta z plików cookie. Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na używanie plików cookie. Więcej informacji zamieszczono w naszej Polityce prywatności oraz Polityce dotyczącej plików cookie.
Ok