885 728 292

Ełk, ul. Wojska Polskiego 58

Od dnia 1 stycznia 2018 roku weszły w życie przepisy opublikowane przez Ministerstwo Finansów w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym

od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. poz. 2175).


Oto kilka najważnieszych zmian w podatkach:

1) Podwyższenie z 3.500 zł do 10.000 zł limitu jednorazowej amortyzacji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, który umożliwia jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów . W przypadku gdy wartość początkowa będzie równa lub niższa niż 10 000 zł, podatnicy będą mogli dokonywać odpisów amortyzacyjnych stosując odpowiednią metodę amortyzacji albo jednorazowo – w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, albo w miesiącu następnym. (art. 22d ust. 1, art. 22e ust. 1 i 2, 22f ust. 3, art. 22g ust. 17 oraz art. 22k ust. 9 ustawy PIT)

2) Zniesienie obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, jeżeli zaliczka podlegająca wpłacie do Urzędu Skarbowego nie przekracza 1000 zł. Jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku przekracza 1000 zł, wpłacie podlega różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku.
Przepis stosuje się również do podatników, którzy oprócz dochodów z działalności gospodarczej osiągać będą równocześnie dochody z najmu lub z działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochód ustalany jest na podstawie ksiąg .
Rozwiązanie, zgodnie z którym podatnicy nie będą mieli obowiązku wpłacania zaliczki w ściśle określonym przypadku oznacza, że będą mieli prawo do jej wpłacenia. Wybór w tym zakresie pozostawia się podatnikowi (art. 44 ust. 15 i 16 ustawy PIT).

3) Podwyższenie tzw. kwoty wolnej od podatku. Podatnicy, których podstawa opodatkowania:
· nie przekroczy 8000 zł będą mieli prawo do kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 1440 zł,
· przekroczy 8000 zł, ale nie przekroczy 13 000 zł będą mieli prawo do zmniejszającej podatek w wysokości między 1440 zł a 556,02 zł (będzie ona proporcjonalnie pomniejszana w miarę zbliżania się do podstawy opodatkowania w wysokości 13 000 zł),
· przekroczy 13 000 zł, ale nie przekroczy 85 528 zł będą mieli prawo do zmniejszającej podatek w wysokości 556,02 zł,
· przekroczy 85 528 zł, ale nie przekroczy 127 000 zł będą mieli prawo do zmniejszającej podatek w wysokości między 556,02 zł a 0,00 zł (będzie ona proporcjonalnie pomniejszana w miarę zbliżania się do podstawy opodatkowania w wysokości 127 000 zł, by po jej przekroczeniu nie przysługiwać w ogóle).

ZNAK Sp. z o.o. informuje, że ta strona korzysta z plików cookie. Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na używanie plików cookie. Więcej informacji zamieszczono w naszej Polityce prywatności oraz Polityce dotyczącej plików cookie.
Ok